Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

STRONA GŁÓWNA

                                        


Witamy na oficjalnej stronie

Kolegium Sędziowskiego Okręgu PZW w Katowicach


 

 Komunikaty:

Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego są do nabycia w magazynku w Okręgu

Informacja:

Komunikat

Okręgowe Zawody Sędziów Wędkarskich z zachowaniem reżimu sanitarnego MZ odbędą się: w dniach 12 wrzesień 2020r. na zb. Paprocany w m. Tychy i 13 wrzesień 2020r. na zb. ERG przy ulicy Ogniowej w m. Żory. (Uprawnieni do zawodów z zaproszeniami.)

Zbiórka na w/w zawody do godz: 7-mej.

Postanowienia:

- obowiązek posiadania maseczki

- obowiązek zachowania odległości min. 2m między uczestnikami w miejscu zbiórki 

- losowanie sektorów i stanowisk komputerowe

- na zb. Paprocany zapewniamy przewóz sprzętu wędkarskiego na sektory

Kolegium Sędziów

Katowice, dnia 03.07.2020 r.

 

KOMUNIKAT NR 32/2020 korekta

(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

I           SPRAWY  OKS

1.      Informujemy, że zgodnie z uchwałą ZO nr 23/2020 z dnia 25.06.2020 r. postanowiono:

a)      Odwołać wszystkie zawody okręgowe rangi mistrzostw Okręgu i GP Okręgu zaplanowane w roku 2020. Zawody zostały odwołane  związku z panująca pandemią „COVID 19”, odwołaniem wszystkich mistrzostw Polski i zawodów GP Polski oraz apelem GKS   w Warszawie dot. zawodów na szczeblu kół i okręgów.

b)     Rozegrać, z okazji 70-lecia PZW,  następujące ogólnodostępne, towarzyskie zawody wędkarskie:

-        zawody spławikowe seniorów – rzeka Odra w Kędzierzynie Koźlu, 08.08.2020 r.

-        zawody spławikowe kobiet, U20 i U25 – rzeka Odra w Kędzierzynie Koźlu, 09.08.2020r.

-        zawody „feeder” – rzeka Odra w Kędzierzynie Koźlu, 26-27.09.2020 r.

-        zawody spinningowe z brzegu - rzeka Odra w Kędzierzynie Koźlu, 06.09.2020 r.

-        zawody spinningowe z łodzi – zb. Dziećkowice, 04.10.2020 r.

-        zawody muchowe – łowisko Moszczanica, 18.10.2020 r.

Ze względu na pojemność łowisk ograniczono ilość uczestników w/w zawodów: do 70  osób na  zawodach spinningowych z łodzi i do 100 osób na pozostałych zawodach.

O wpisaniu  na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Startowe, przeznaczone na nagrody, wynosi 100 zł od uczestnika.

Zgłoszenia, na poszczególne zawody, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika, przyjmowane będą mailem na skrzynkę: sport@opzw.webserwer.pl,

wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej, przelewem na konto Okręgu:

87 1020 2313 0000 3902 0120 1557, do wyczerpania się limitu uczestników, jednak nie później niż 14 dni przed zawodami.

c)      Rozegrać zawody towarzyskie dla:

-        prezesów kół i członków ZO – zb. Moczury, 23.08.2020 r.

-        sędziów wędkarskich – zb. Paprocany, 12.09.2020 i zb. Erg Żory (zmiana miejsca) 13.09.2020 r.

-        ogólnodostępne o „Puchar Święta Niepodległości” – Kanał Pawłowicki Wisła Mała, 11.11.2020 r.

Zasady rozgrywania w/w zawodów i wysokość opłaty startowej pozostają bez zmian (część opisowa kalendarza imprez 2020).

Zawody z pkt. b) i c) mogą zostać odwołane ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

2.      Kasa ZO, w związku z odwołaniem zawodów okręgowych, zwraca kołom wpłacone startowe i kaucje za nierozegrane zawody.

Koła mogą w kasie ZO dokonać wpłat za nowo zaplanowane zawody towarzyskie z okazji 70-lecia PZW. W zgłoszeniu (przy opłatach) należy również podać imiona i nazwiska uczestników tych zawodów.

3.      Wpłaty indywidualne, za nierozegrane zawody okręgowe, przekazane na konto Okręgu, zostaną zwrócone na konta zawodników.

                                                                                                              

 

    

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z galerii